Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Programy

Przedszkolny Zestaw Programów Wychowania i Nauczania w Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich dopuszczony do użytku przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nr dopuszczenia do użytku w P-lu

Tytuł programu

Autor wydawnictwa

1.        

PLR-01/2017

„Nasze przedszkole”- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Małgorzata Kwaśniewska
Wiesława Żaba-Żabińska
Wyd. MAC Edukacja

2.        

AZ-01-01/10-PD-1/12

 

AZ-03-01/10/-PO-1/11

AZ-03-04/4-0

Program do nauki religii rzymskokatolickiej „Pan Bóg kocha dzieci” – (3-4 latki)

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” (5-latki)

 

„Przychodzimy do Pana Boga” (6-latki)

Opr. J. Szpet, D. Jackowiak

3.        

PLR-02/2017

Zabawy językiem migowym – czyli język migowy w przedszkolu” Program nauczania języka migowego dzieci w wieku 3-6 lat

Autor: Katarzyna Długosz

 

4.        

PLR-03/2017

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

Barbara Czekańska

Izabela Lipińska

5.        

PLR-04/2017

„Lipce -  nasza mała ojczyzna”

Autor: Jolanta Wasilewska

6.        

PLR-05/2017

Program adaptacji dzieci rozpoczynających adaptację przedszkolną

Autor: Ewa Kasterska

7.        

PLR-07/2017

Program zajęć ruchowych „Raz, dwa, trzy – ćwiczysz ty”

Autor: Agnieszka Kamińska