Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Kadra

Rada Pedagogiczna 

mgr Jolanta Karalus - dyrektor- nauczyciel grupa III   

mgr Katarzyna Długosz -  nauczyciel grupa I "Słoneczka" 

Małgorzata Białek - nauczyciel grupa II "Misiaczki"

mgr Agnieszka Kamińska -  nauczyciel grupa III "Tygryski"

mgr Ewelina Socha - nauczyciel grupa I i II

mgr ks. Szymon Smółka - nauczyciel religii

mgr Aneta Werst - nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Cendrowicz - nauczyciel

mgr Mariola Duda-Karcz -  nauczyciel  

Regulamin Rady Pedagogicznej 

Pracownicy obsługi 

Pomoc nauczyciela

Intendentka 

Kucharka

Pomoc kucharki 

Sprzątaczka