Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

730 - 800 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

800 - 900 - początek realizacji zadań wynikających z podstawy programowej, schodzenie się dzieci, praca wyrównawcza, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

900 - 1000 - zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

1000 -1300 - zajęcia wynikające z realizacji przyjętych programów wychowania przedszkolnego, spacery, wycieczki, pobyty w ogrodzie, zajęcia indywidualne, zabawy w sali, zabiegi higieniczne przygotowujące do obiadu

1300 - 1400 - obiad, czynności higieniczne po obiedzie, relaks poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki, słuchowisk

1400 - 1500 - zajęcia dodatkowe, zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci w sali, praca indywidualna, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

1500 - 1600 -  zabawy w sali, zabawy w ogrodzie

1600 - 1630 -  porządkowanie zabawek, rozchodzenie się dzieci.