Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Smog, czy to groźny smok?

Przedszkole w Lipcach Reymontowskich od lat realizuje edukację ekologiczną jako jeden z priorytetowych kierunków działań. W poszukiwaniu coraz efektywniejszych metod pracy, atrakcyjnych dla dzieci, sprzyjających zdobywaniu wiedzy powstał pomysł wykorzystania nowatorskiej metody pracy jaką jest ‘Metoda projektów” w edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Zgodnie z ideą metody projektów dzieci zdobywają wiedzę poprzez działanie., badania, prowadzenie doświadczeń, spotkania ze specjalistami. W naszym powiecie – Skierniewicach – stolicy nauk ogrodniczych, znajdują się Instytuty Ogrodnictwa, Sadownictwa i Kwiaciarstwa. W pobliżu znajdują Rezerwat przyrodniczy „Bukowiec”, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, Ogród botaniczny w łodzi , Nadleśnictwo Skierniewice, Alpinarium i Arboretum w Rogowie. Ułatwi to realizację projektu zgodnie z założeniami.

Innowacyjność metody projektów, którą zamierzamy wdrożyć, wpłynie na rozwój umiejętności społecznych dzieci, które nauczą się pracy w zespole, planowania działań, podejmowania decyzji i poszanowania woli innych. Realizowanie planowanego programu pozwoliłoby w znacznej mierze zaangażować rodziców w proces edukacyjny, rozszerzać ich wiedzę o przyrodzie, kształtować postawy proekologiczne, dotrzeć z informacjami do szerokiego grona odbiorców. Poprzez przeprowadzenie w Przedszkolach w Drzewcach i w Mszadli konkursu „Pojazd przyszłości” wraz z akcją promocyjną „Uwaga alarm antysmogowy” możliwa byłaby integracja środowiska lokalnego oraz zaprezentowanie osiągnięć dzieci na forum gminy (prezentacja prac w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich) oraz promowanie idei dbania o czyste powietrze, korzystania z pieców na ekologiczny opał np. gazowe, olejowe, ekogroszek itp.

Ponadto możliwość przeszkolenia całego grona pedagogicznego i zapoznanie z innowacyjną metodą projektu w znaczący sposób wpłynęłoby na podniesienie jakości pracy i standardów edukacyjnych placówki. Pozwoliłoby również pełniej realizować nową podstawę programową, której głównym założeniem jest nauka poprzez działanie, doświadczanie, poznawanie empiryczne.

W zakładce O nas/Koło ekologiczne są umieszczone informacje o realizacji projektu.