Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Początek roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019 zaczynamy 3 września 2018 roku. Listy dzieci będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Proszę odbierać od wychowawców druki niezbędne do funkcjonowania dziecka w przedszkolu oraz jak najszybsze ich wypełnienie i dostarczenie do przedszkola. Druki można również pobrać ze strony internetowej w zakładce dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy.