Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Podziękowania

"Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń."
Radość przedszkolaków jest bezcenna…

Rok szkolny 2019/2020

Serdecznie dziękujemy

Rodzicom przedszkola za pomoc w nasadzeniach w Pracowni pod chmurką:

Paniom: Ewelinie Maj, Ilonie Stefaniak, Annie Dudek, Annie Gidrewicz

Panom: Grzegorzowi Dudek, Łukaszowi Barańczyk, Michałowi Krawczykowi,
Piotrowi Marasek, Mariuszowi Gładys

…………………………………………………………………..................................

Panu Kamilowi Socha

 za naprawę urządzeń na przedszkolnym placu zabaw

 …………………………………………………………………...................................

Rok szkolny 2018/2019

Serdecznie dziękujemy

Panu Piotrowi Łaskiemu

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

za użyczenie sali gimnastycznej

na zabawy przedszkolaków podczas pasowania.

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Panu Jerzemu Czerwińskiemu

Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie

za zakup rzutnika multimedialnego.

…………………………………………………………………...................................

Rok szkolny 2017/2018

Serdecznie dziękujemy

Panu Piotrowi Kaźmierczakowi

za naprawę stolików w przedszkolu.

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Panu Januszowi Maj

za naprawę drzwi w przedszkolu

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Panu Kamilowi Socha 

za naprawę urządzeń na placu zabaw.

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Firmie "Jastrzębowski" z Koluszek

za dofinansowanie zakupu czapek
na wycieczki dla przedszkolaków.

……………………………………………………………………................................

Serdecznie dziękujemy

Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie Panu Jerzemu Czerwińskiemu

za dofinansowanie placu zabaw na Dzień Rodziny

……………………................………………………………………….....................

Serdecznie dziękujemy

Panu Jerzemu Murgrabia za pomoc w zorganizowaniu Dnia Rodziny

………………………………………………………………..................