Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Podziękowania

"Jedynie prawdziwy człowiek

zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca

wyciągnie doń pomocną dłoń."

Radość przedszkolaków jest bezcenna…

Rok szkolny 2018/2019

Serdecznie dziękujemy

Panu Piotrowi Łaskiemu

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

za użyczenie sali gimnastycznej

na zabawy przedszkolaków podczas pasowania.

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Panu Jerzemu Czerwińskiemu

Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie

za zakup rzutnika multimedialnego.

…………………………………………………………………...................................

Rok szkolny 2017/2018

Serdecznie dziękujemy

Panu Piotrowi Kaźmierczakowi

za naprawę stolików w przedszkolu.

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Panu Januszowi Maj

za naprawę drzwi w przedszkolu

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Panu Kamilowi Socha 

za naprawę urządzeń na placu zabaw.

…………………………………………………………………...................................

Serdecznie dziękujemy

Firmie "Jastrzębowski" z Koluszek

za dofinansowanie zakupu czapek
na wycieczki dla przedszkolaków.

……………………………………………………………………................................

Serdecznie dziękujemy

Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie Panu Jerzemu Czerwińskiemu

za dofinansowanie placu zabaw na Dzień Rodziny

……………………................………………………………………….....................

Serdecznie dziękujemy

Panu Jerzemu Murgrabia za pomoc w zorganizowaniu Dnia Rodziny

………………………………………………………………..................